Få kroppen til at fungere optimalt

Fysioterapi arbejder med kroppens muskler og led for at forbedre funktioner og bevægelse i hele kroppen. Derfor kan fysioterapi også både være forebyggende og være aktuel, når skaden allerede er sket, så kroppen igen kan fungere optimalt. Den måde, fysioterapeuten arbejder på, er både at behandle og vejlede om træningsøvelser, så din krop igen kan fungere bedst muligt. Du kan enten få fysioterapi via fuld egenbetaling eller få tilskud af sygeforsikring ved henvisning fra egen læge. Hvis du dog er indlagt, da vil fysioterapi være en del af det offentlige behandlingstilbud.

Hvornår skal man opsøge en fysioterapeut?

Fysioterapi kan hjælpe med mange ting. Men oftest hjælper fysioterapi med følgende:

  • Sportsskader og arbejdsskader
  • Gigtproblemer
  • Rygproblemer
  • Smerter i alle dele af kroppen
  • Genoptræning efter sygdom eller operation

Når du starter et behandlingsforløb ved en fysioterapeut, vil den første konsultation være en samtale om dine gener og smerter. Ud fra denne samtale får fysioterapeuten viden om, hvordan det videre behandlingsforløb bør være. Du kan til enhver tid stoppe dit forløb eller forlænge tid forløb. Dette vil fysioterapeuten også være behjælpelig med at vejlede omkring.   

Behandling af skader

Det er individuelt fra person til person og alt efter skaden, hvor længe og hvor ofte man bør modtage fysioterapeutisk behandling. Det er fysioterapeuten, der sammensætter behandlingsforløbet, så det er op til denne at vurdere, hvor lang tid forløbet bør være. Dog vil forløbet også afhænge af dit udbytte af og forbedring i forbindelse med behandlingen. 

Hurtig behandling af sportsskader kan resultere i, at du hurtigere kan vende tilbage til at dyrke sport igen. Derfor vil en hurtigere behandling af skaden altså forkorte behandlingsforløbet.  Jo mere du også er opmærksom på din arbejdsstilling eksempelvis ved stillesiddende arbejde eller hårdt fysisk arbejde med tunge løft, jo nemmere er det også at forebygge potentielle arbejdsskader.