Hvorfor er det sundt at få massage

Der er mange forskellige årsager til, at massage er sundt for kroppen. Det behøver ikke kun være, hvis man har fysiske skavanker, der skal lindres. Det kan også være massage, der gives for at øge kroppens psykiske velvære. Massage er med til at løsne musklerne op, hvis man eksempelvis døjer med spændingshovedpine eller andre kropsspændinger. Derudover er massage også med til at øge hormonudskillelsen af blandt andet dopamin, som er det klassiske “lykke-hormon”, hvorfor massage kan være med til at afværge depression. Massage kan også fungere som et veltrængt afbræk fra hverdagen og derved være med til at reducere stress. Derfor har massage altså både fysiske og psykiske fordele for kroppen.  

Fordelene ved massage på arbejdspladsen

Nedenfor er listet nogle eksempler på, hvordan massage på arbejdspladsen kan være med til at skabe gladere og mere motiverede medarbejdere samt et bedre arbejdsmiljø.

  • Massage på arbejdspladsen kan være med til at højne arbejdsmoralen og medarbejderproduktivitet.
  • Massage på arbejdspladsen er arbejdsgiverens gulerod til medarbejderne, og kan være med til at øge medarbejdernes følelse af værdsættelse.
  • Massage på arbejdspladsen gør virksomheden attraktiv og er en måde for arbejdspladsen at skille sig ud fra andre arbejdspladser.

Især for medarbejdere der udfører enten meget hårdt fysisk arbejde eller meget rutinepræget arbejde, kan massage bibringe decideret livskvalitet for medarbejderne. Der er mange mennesker, der har jobs, som de skal kunne udføre i mange år endnu. Derfor det som arbejdsgiver meget værd at investere i sine medarbejdere på længere sigt. Massage på arbejdspladsen sikrer, at medarbejderne har let og hurtig adgang til at få gjort noget ved muskelspændinger og smerter i kroppen enten fysisk eller psykisk.   

Opfordring til danske chefer om at give deres ansatte massage

Massage på arbejdspladsen er allerede blevet populært i de danske større byer. Massage i Odense, hovedstaden og Smilets by er allerede blevet populært, og det er helt sikkert en tendens, man vil se mere i fremtiden også. Det er nemt at skræddersy en massageordning, der passer til den enkelte virksomhed. Det kan tilpasses den enkelte virksomhed, om det er en fast aftale i ugen/måneden med en massør, eller det skal være muligt at booke en aftale alle årets kalenderdage. Massage på arbejdspladsen tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og den enkelte medarbejders behov. Sikkert er, at arbejdspladser med tilbud om massage til medarbejdere ikke vil fortryde at investere i massageordning til medarbejderne.