Lad en psykoterapeut hjælpe dig, hvis du er ramt af sorg

Er du ramt af sorg?

Har du for nylig oplevet et dødsfald i den nære familie eller vennegruppen, og kæmper du nu med at håndtere sorgen? Sorg er et både svært og tungt emne, og for mange kan det både være svært at håndtere og tale om. Ikke desto mindre er det vigtigt at få taget hånd om, så man ikke går med sorgen selv. Der kan være mange ting, der kan hjælpe det godt på vej, og psykoterapi er bare én af de metoder, man kan gøre brug af for at bearbejde sorgen.

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en form for samtaleterapi, hvor man ved hjælp af samtaler finder frem til roden af kriser og problemer ved at identificere dysfunktionelle mønstre, tanker og dynamikker. Så snart man har fundet frem til, hvad der ligger bag de dysfunktionelle mønstre, kan man gå ind og arbejde med dem og blive klogere på sig selv og på, hvordan man i fremtiden bedre kan håndtere svære situationer. Derfor kan psykoterapi med fordel anvendes i forbindelse med sorg, kriser og stress i hverdagen.

Psykoterapi handler også om blot at modtage støtte og få indsigt i sin egen mentale tilstand og psykiske problemer. Det kan nemlig være udfordrende selv at identificere, når man er ramt af en krise eller af dyb sorg. Derved kan en psykoterapeut give et støttende modspil til dine egne tanker og følelser, og sammen kan I få bearbejdet de følelser, handlinger og hændelser, der fylder hos dig.

Et sikkert rum med plads til sorgen

Når man er ved at gennemleve en livskrise, når man er stresset eller oplever en dyb sorgperiode, oplever man ofte en manglende handlekraft og et manglende initiativ. Det kan være svært at række ud eller i det hele taget mærke efter, hvad man har behov for. I psykoterapi bliver der skabt et trygt forum, hvor du ikke skal være bange for at tage plads. Du bliver mødt, forstået og respekteret, og så snart du har lavet aftalen, kan du være på vej mod forandring.